Ultralydvasker ACDS-100

En brukervennlig ultralydsrens (intuitiv kontroll) for kosmetisk tilbehør, spesielt mikrodermabrasjonshoder, kuttere/bor- og kosmetikkverktøy.

PrisNOK1 244,00 inkl. mva.
På lager: 3 stk.
Lagerstatus:
På lager: 3 stk.
EAN-kode:
5906717414299
Artikkelnr.:
670123876
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

En brukervennlig ultralydsrens for kosmetisk tilbehør, spesielt mikrodermabrasjonshoder, kuttere/bor- og kosmetikkverktøy. I tillegg til svært høy vaskeeffektivitet , og å nå de mest utilgjengelige detaljene, forårsaker vask med ultralyd ingen mekanisk skade på de vaskede gjenstandene. Tidstelleren inkluderer 5 sykluser: 90s, 180s, 280s, 380s, 480s.


Hva er ultralydrens?
Ultralydrengjøring 
er en prosess hvor man bruker ultralyd (vanligvis fra 20 til 40 kHz) på en beholder med en væske og rengjøringsmiddel som agiteres for å oppnå rengjørende effekt. Ultralyd har blitt brukt industrielt i stor skala siden 1970-årene, særlig for rengjøring av små intrikate deler og for å gjøre prosesser med overflatebehandling raskere. Valg av væske og rengjøringsmiddel kan variere. Eksempler på væske kan være vann eller løsemiddel, mens eksempler på rengjøringsmiddel kan være sitronsyre (C6H8O7) eller såpe. Avhengig av type vasker og hva som skal rengjøres kan prosessen gå fort og være ferdig på få minutter eller gå tregere og overstige 30 minutter.


Teknisk informasjon
Spenning: 220-240V /50Hz
Ultralydfrekvens: 42 000 Hz
Effekt: 30W
Ultralydeffekt: 50W
Kapasitet: 0,6 ltr
Tankmål: 160x85x54mm
Tidsjustering: 90s > 180s > 280s > 380s > 480s


Advarsler
Sett deg alltid inn i reglene for hvilke steriliseringsmetoder som anbefales, og/eller som er lovregulert for din bruk/bransje. Det er flere bransjer, og utstyr som har høye krav for hva og hvordan utstyr steriliseres, håndteres, og oppbevares. Se utdrag av reglene nedenfor
Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, med mindre apparatet er beregnet for dette. Vær ekstra nøye med å følge bruksanvisning for apparater som er beregnet for å fylles med veske, kan stå i fuktige omgivelser, eller er beregnet for å fukte, tørke eller oppbevare fuktige objekter
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhvert ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)


Vedlikehold
Trekk ut støpselet før du rengjør apparatet. Senk aldri apparatet, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske for rengjøring/vedlikehold. ADVARSEL! Ikke rengjør ultralydrenseren med etsende rengjøringsmiddel eller spisse gjenstander. Bruk en klut til å rengjøre og tørke hovedenheten og tanken, og pass på at det ikke er restvann igjen i bunnen -for å forhindre kalkavleiring. Oppbevar enheten på et kjølig og tørt sted.


Bruksanvisning
1) Åpne lokket og fyll den rustfrie ståltanken med vann. ADVARSEL: Å kjøre apparatet uten vann kan skade apparatet!
2) Legg gjenstandene i vannet. Gjenstanden skal være helt nedsenket. Ikke overskrid "MAX"-nivået.
3) Lukk lokket, koble strømledningen til en stikkontakt. Trykk på "ON/OFF"-knappen for å slå på enheten. 
4) Trykk på "TIMER"-knappen for å stille inn tid, LED-displayet viser "90s" trykk på den igjen for å sette den til "180", neste gang du trykker, øker den med 100 sekunder.
5) Trykk på "On/off"-knappen for å starte ultralyden
6) Etter at rengjøringsprosessen er fullført, koble fra strømledningen, åpne lokket og fjern gjenstanden. Hell til slutt vannet ut av tanken. Rengjør og tørk av tanken.


Bruksmåter
Generell rengjøring: Bruk vanlig vann til generell rengjøring. Objektet skal være helt nedsenket. Vannet bør imidlertid ikke overstige den maksimale fyllespaken.
Grundig rengjøring:For å oppnå bedre resultater kan du tilsette noen dråper universalvaskemiddel. Vi anbefaler å bruke kommersielt oppvaskmiddel - helst uten lipid-påfyllende stoffer.
Delvis rengjøring: For delvis rengjøring av større gjenstander, bruk enheten med lokket åpent. Ikke berør væsken under drift!
Ultra rengjøring: Når gjenstander krever omfattende rengjøring, bruk først "Grundig rengjøring" prosedyren, bytt ut vann og gjenta "Grundig rengjøring»-prosessen til gjenstandene er helt rene. 

For profesjonelle rengjøringsformål kan spesialrengjøringsmiddel brukes. Finn ut hvilket konsentrat som er egnet for gjenstandene dine som skal rengjøres og typen forurensning.


Dette produktet oppfyller følgende krav:
1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC


Resirkulering
Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.


Dokumenter
670123876 NORSK BRUKSANVISNING
670123876 CE

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.