BETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP /PRIVATPERSONER (Se lenger ned for Næringskjøp)

1.0 Generelt 
Disse salgsbetingelser gjelder for salg av varer og tjenester til forbrukere (privatpersoner) på www.silverlines.no. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), og disse salgsbetingelsene.
1.1 Partene
Selger: Silverlines AS, Mjåvannsvegen 162a, 4628 Kristiansand. Organisasjonsnr.: 992 722 754 MVA. E-post: post@silverlines.no. Telefon: +47 47 77 13 55
Kjøper: Er den personen som legger inn bestillingen i nettbutikken, med de opplysningene som registreres ved ordreinnleggelse
1.3 Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren, og kjøper har krysset av for å ha lest/-og godtatt disse kjøps/salgsbetingelsene. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet feil i tilbudet fra selgeren, feil i nettbutikken, eller feil i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Vi jobber hele tiden med å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, og at det kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi tar også forbehold om åpenbare feil i prissetting -og retten til å etter-justere dette, og/eller annullere en bestilling. Avtalen fullbyrdes , og du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. -og at vi blir kontaktet umiddelbart hvis kjøper finner en feil, eller har gjort feil på bestillingen.
Husk at det er du som kunde, som er ansvarlig for at navn, adresse, telefonnummer, mail og annen informasjon stemmer. Kostnader ved transport, purringer, gebyrer eller andre kostnader 
2.0 Priser
Prisene  oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift; om ikke kjøper velger å vise priser uten mva, er logget inn som bedrift, eller er registrert som bruker fra et annet land. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i kassen/nettbutikken før bestilling bekreftes. (Vareleveranser valbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift). Det er til enhver tid prisene i vår nettbutikk som er gjeldende ved bestilling, og er ikke tilbakevirkende.
2.1 Betaling
Betaling av en ordre kan gjøres med bank/-eller kredittkort, Vipps, Klarna Faktura, Klarna Delbetaling, Klarna Kort, Klarna Konto eller Forskuddsbetaling via nettbank.
Ved valgene Klarna Faktura, Klarna Delbetaling eller Klarna Konto, gjennomføres det en online kredittvurdering, som avgjør om du får gjennom valgt betalingsmetode eller ikke. Klarna er Europas ledende leverandør av betalings/-og finansieringsløsninger til netthandel. Klarna har med sine tjenester Klarna Faktura, Klarna Kortbetaling, Klarna Delbetaling, og Klarna Konto blitt Skandinavias største og mest populære betalingsmåte. Betalingsprosessen er den raskeste på nett pr. d.d., og legger vekt på at du skal føle deg trygg når du handler på nett. Alle betingelser for disse alternativene vises før en ordre eventuelt bekreftes, eller kan sees på www.klarna.no. Vi gjør oppmerksom på at faktura fra Klarna IKKE er ett salgsdokument, men en betalingsinstruks -og at dette sammen med din ordrebekreftelse utgjør den totale avtalen. Bedrifter som trenger faktura for kjøpet, kan hente ut dette på våre nettsider: logg inn, gå til «Min side», trykk inn på den aktuelle ordren, og trykk så «Print» oppe til høyre.
3.0 Levering / Transport
Levering av en bestilling, skjer på måten kunde velger selv under innleggelse av ordre i vår nettbutikk. Generell leveringstid er 3-5 virkedager -med unntak av produkter som sendes fra fjernlager (dette er oppgitt under de aktuelle produktene; som feks. behandlingsbenker, der leveringstid er ca 14 dager). Vi tar uansett forbehold om at forsinkelser kan oppstå ved uforutsette situasjoner.
I nettbutikken får du valget mellom følgende fraktmetoder:
MyPack Collect -bestillingen leveres da til ett utleveringssted i nærheten av ditt postnummer. Dersom det er flere steder i nærheten, vil du også kunne velge hvilket sted du ønsker sendingen skal gå til.
MyPack Home -bestillingen leveres da helt hjem til døren /adressen du registrerer som leveringsadresse. Sendingen leveres da mellom kl 8-22 på hverdager.
Parcel Bedriftspakke -denne er forbeholdt firma/bedrift, og sendingen går da helt frem til oppgitt firmaadresse /leveringsadresse. PostNord Parcel leveres til bedriftsmottakere i henhold til Ruteplan. Levering blir hverdager i tidsrommet kl. 08-16(18), arbeidsdagens slutt.
Hentes på lager -du må da hente bestillingen selv på vårt lager. Her vil du få en mail når ordren er klar til henting, med informasjon om adresse, tidspunkt osv. Husk at du IKKE kan handle på stedet.
Over ett visst beløp, tilbys det «Gratis Frakt», og fraktavalget MyPack Collect vil da stå som kr. 0,-. Her sendes kundes bestilling på rimeligste alternativ.
Alle større sendinger (feks. ved store behandlings-benker, eller ordrer som inneholder mange kolli), sendes direkte til oppgitt leveringsadresse. Vi gjør oppmerksom på at levering kun skjer til 1 etasje, og forbeholdt at transportør kommer til med jekketralle. Skal sendingen inn i bygg der det ikke er mulig med jekketralle, eller skal opp trapper, må kunde ordne bære-hjelp selv.
Fraktprisene i nettbutikken beregnes ut fra vekt, volum, og hvilket postnummer skal sendes til -og gjelder KUN for sendinger innenfor Norges grenser.
3.1 Mottak / Overtakelse
Sjekk pakken nøye når du henter den ut fra utleveringsstedet eller får den levert på døren; dersom denne er skadet, eller mangelfull ved utlevering, må du som kunde fylle ut ett skade-skjema på stedet/registrere skaden på utleveringsstedet. Ved skade; ta bilder av pakken når den leveres ut.  Det er transportørens ansvar ved skader under transport, og behandlingstiden kan være fra 14-28 dager hos transportør. 
Når du har mottatt sendingen, sjekk også at innholdet stemmer overens med bestillingen. Mangler, feil-plukk eller skade må meldes inn til oss innen 5 dager etter utlevering av sendingen.
3.2 Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når sendingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en sending som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen.
3.3 Uavhentet sending/-er
Dersom du ikke henter ut pakken, eller nekter å motta den uten gyldig grunn, er det kjøper som må dekke inn transportkostnaden. Ved en eventuell refundering, vil da både frakt til kunde + retur-frakt trekkes av refusjonsbeløpet (eller bli fakturert, dersom ikke bestillingen er betalt). Dette gjelder også i de tilfellene det er tilbudt «Gratis Frakt» -her vil da reelle kostnader bli beregnet. 
4.0 Angrerett
Som forbruker (privatperson), gir Angrerettloven deg 14 dager på å angre kjøpet. Dette forutsetter at du senest innen 14 dager melder selger om at du angrer, og at retur sendes innen 14 dager etter melding er gitt. Sendingen MÅ være levert/-eller hentet ut før Angreretten gjelder (du kan ikke angre uten å ha hentet ut pakken). Angrerettsskjema mottar du pr mail når vi sender ut din ordre fra lager. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendings-bekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjema. 
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Kjøperen må selv stå for returkostnader, og har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller er åpnet/brutt forsegling.
4.1 Oppgjør ved Angrerett
Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene. Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.
5.0 Reklamasjon og garanti
Reklamasjon er de rettigheter du som privatkunde har i.h.t forbrukerkjøpsloven, mens garanti er en utvidet garanti produsenten gir utover reklamasjonsretten, og kan variere fra produkt til produkt.
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. 
Melding om feil og/eller mangler bør grunnet bevishensyn, sendes inn skriftlig pr. mail eller brev, og inneholde informasjon om hvilken ordre, hvilket produkt, og hvilke feil og/eller mangler saken gjelder.  Dersom varen har en feil/mangel, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
5.1 Behandling av reklamasjon/garanti
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake (hvis ikke den allerede er innbetalt), eller under visse omstendigheter velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve erstatning, eller kreve heving dersom mangelen er vesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51).
Vi forbeholder oss retten til å avslå retten til reklamasjon, dersom det ikke foreligger mangel/feil etter gjeldende forbrukerlovgivning. Dersom produktet sendes inn for undersøkelse, og det IKKE foreligger mangel eller feil fra produktets eller selgers side, kan selger kreve betaling for kostnadene ved en undersøkelse, og eventuelt reparasjon, dersom vi får beskjed om at dette skal gjøres uavhengig om saken er en reklamasjon /garanti eller ikke. Selger står for returkostnader i de tilfeller saken blir godkjent som reklamasjon /garanti.
*Hvis kjøper etter eget initiativ starter undersøkelse, utbedring, endringer eller reparasjon uten avtale med selger, dekkes ikke utgiftene til dette -og eventuelle garantier faller fra. 
Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved 3 gang, kan kjøper kreve refusjon/heving av kjøpet.
5.2 Utvidet informasjon vedr. overflater i lær og kunstlær
For at reklamasjon og garanti skal gjelde, er det viktig å behandle produktene i.h.t. bruksanvisning, og øvrig anvisninger opplyst under produktet. Herav, grunnet kategorien våre produkter ligger i, er dette spesielt med tanke på overflater i skinn og kunstlær, da dette er produkter som krever jevnlig/-og riktig behandling. Vi gjør oppmerksom på at vi i slike saker kan forlange dokumentasjon på hvilke produkter/midler, og hvor hyppig disse er brukt.
5.3 Nettsted og produktinformasjon
Vår nettbutikk er under konstant utvikling, og får stadig nye systemer, moduler; og ikke minst nye produkter. Vi prøver hele tiden å opprettholde så mye, og så korrekt informasjon som mulig -men tar forbehold om at feil i moduler, informasjon og bilder kan forekomme. I tilfeller der vi har hatt feil informasjon (teknisk eller bruksmessig), feil i bilde, eller annen feil på våre nettsider som kan oppstå uten at det er produktfeil eller skade på produktet, kan produktet returneres til oss /kjøpet heves /eller refunderes (hvis feks. prisen er "ubetydelig", eller det gjelder en forbruksvare som har vært åpnet). Ved feil i produkttekst eller bilde, som gjør at produktet betydelig ikke samsvarer, vil selvsagt Silverlines AS dekke returfrakt, og eventuell re-levering av nytt produkt, men fraskriver seg økonomisk ansvar for tapt arbeidsfortjeneste, andre merkostnader eller erstatninger til tredjeparter som følge av feilen.
Det er alle produktbildene kombinert med produktbeskrivelsen som er totalproduktet. På flere bilder kan det være deler/tilbehør som ikke følger med, og som er ekstrautsyr (dette er i så tilfelle beskrevet i produktteksten), og på mange bilder kan fargenyansen variere i forhold til hvilken skjerm/-og hvilke innstillinger du bruker. Alle farger på neglelakker, bryn/-og vippefarger, hårfarger, og liknende produkter, er kun illustrasjonsbilder, da sluttproduktet avhenger av blandingsforhold, personens naturlige hårfarge, påføringsmetode osv. LES ALLTID produktbeskrivelse og bruksanvisningen på selve produktesken/vedlegget før bruk på slike produkter. 
Farger på overflater i lær og kunstlær kan avvike noe i forhold til bilde, da det ofte er vanskelig å få vist helt riktig farge på bilder, og skjermer kan vise forskjellige nyanser basert på innstillingene. Sorte farger kan variere i hvor kraftig fargen er, og hvit farge kan ha flere forskjellig nyanser, da det er mange fargekoder her. Er du i tvil; ta kontakt.
5.4 Spesielle fohold
Selger er ikke ansvarlig for feil og mangler som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold, eller andre forhold utenfor vår kontroll. Selger er heller ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangel/feil, med mindre det skyldes grov uaktsomhet fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.
6.0 Returer
Hvis saken ikke gjelder angrerett, må ingen retur til oss sendes før dette er avtalt. Gjelder saken reklamasjon eller garanti, vil du etter godkjent vurdering motta en mail med ett saksnummer, og en godkjennelse for retur. Det er ellers ingen returrett utover angreretten uten avtale. Sendes en vare i retur uten avtale, kan kjøper risikere at sendingen returneres. All retur beregnes kostet av kjøper, inntil en eventuell avgjørelse av reklamasjons/-eller garantisak.
7.0 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.
8.0 Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til, og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.
8.1 Cookies
Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies (en tekstfil som lagres på din datamaskin) for å håndtere innholdet i din handlekurv. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategori-sidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.
9.0 Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varsel-tekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang.
9.1 Konfliktløsning
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på www.silverlines.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsnings-organer og domstoler, med Agder tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.
Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet. Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende: Forbrukerrådet, Fred Olsens gate 1, 0152 Oslo, https://www.forbrukerradet.no/
10.0 Opphavsrett
Innholdet på våre nettsider www.silverlines.no, er beskyttet av opphavsrett, markeds/-og varemerkingloven. Dette vil si at varemerker, produktinformasjon/navn, grafikk, bilder, design og annet innhold ikke kan lasted ned, kopieres eller brukes på noen måte, med mindre dette er avtalt i forkant, eller det gjelder nedlastninger som er tilrettelagt for kjøperen.

BETINGELSER FOR NÆRINGSKJØP

1.0 Generelt 
Disse salgsbetingelser gjelder for salg av varer og tjenester til bedrifter (næringskjøp) på www.silverlines.no. Næringskjøp er blant annet regulert av kjøpsloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post), og disse salgsbetingelsene.
1.1 Partene
Selger: Silverlines AS, Mjåvannsvegen 162a, 4628 Kristiansand. Organisasjonsnr.: 992 722 754 MVA. E-post: post@silverlines.no. Telefon: +47 47 77 13 55
Kjøper: Er firmaet, med personen som på vegne av selskapet legger inn bestillingen i nettbutikken, med de opplysningene som registreres ved ordreinnleggelse
1.3 Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren, og kjøper har krysset av for å ha lest/-og godtatt disse kjøps/salgsbetingelsene. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet feil i tilbudet fra selgeren, feil i nettbutikken, eller feil i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Vi jobber hele tiden med å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, og at det kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi tar også forbehold om åpenbare feil i prissetting -og retten til å etter-justere dette, og/eller annullere en bestilling. Avtalen fullbyrdes , og du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. -og at vi blir kontaktet umiddelbart hvis kjøper finner en feil, eller har gjort feil på bestillingen. 
Husk at det er du som kunde, som er ansvarlig for at navn, adresse, telefonnummer, mail og annen informasjon stemmer. Kostnader ved transport, purringer, gebyrer eller andre kostnader 
2.0 Priser
Prisene  oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift; om ikke kjøper velger å vise priser uten mva, er logget inn som bedrift, eller er registrert som bruker fra et annet land. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i kassen/nettbutikken før bestilling bekreftes. (Vareleveranser valbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift). Det er til enhver tid prisene i vår nettbutikk som er gjeldende ved bestilling, og er ikke tilbakevirkende.
2.1 Betaling
Betaling av en ordre kan gjøres med bank/-eller kredittkort, Vipps, Klarna Faktura, Klarna Kort, Klarna Konto, TWO bedriftsfaktura, eller Forskuddsbetaling via nettbank.
Ved valg av TWO bedriftsfaktura gjennomføres det en online kredittvurdering, som avgjør om du får gjennom valgt betalingsmetode eller ikke. Betingelser som gjelder for dette valget finner du her: https://www.two.inc/buyer-terms-and-conditions-no
Ved valgene Klarna Faktura eller Klarna Konto, gjennomføres det en online kredittvurdering, som avgjør om du får gjennom valgt betalingsmetode eller ikke. Klarna er Europas ledende leverandør av betalings/-og finansieringsløsninger til netthandel. Klarna har med sine tjenester Klarna Faktura, Klarna Kortbetaling, Klarna Delbetaling, og Klarna Konto blitt Skandinavias største og mest populære betalingsmåte. Betalingsprosessen er den raskeste på nett pr. d.d., og legger vekt på at du skal føle deg trygg når du handler på nett. Alle betingelser for disse alternativene vises før en ordre eventuelt bekreftes, eller kan sees på www.klarna.no. Vi gjør oppmerksom på at faktura fra Klarna IKKE er ett salgsdokument, men en betalingsinstruks -og at dette sammen med din ordrebekreftelse utgjør den totale avtalen. Bedrifter som trenger faktura for kjøpet, kan hente ut dette på våre nettsider: logg inn, gå til «Min side», trykk inn på den aktuelle ordren, og trykk så «Print» oppe til høyre.
2.2 Pant
Silverlines AS har pant (salgspant) i den solgte gjenstand inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt. Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold.
3.0 Levering / Transport
Levering av en bestilling, skjer på måten kunde velger selv under innleggelse av ordre i vår nettbutikk. Generell leveringstid er 3-5 virkedager -med unntak av produkter som sendes fra fjernlager (dette er oppgitt under de aktuelle produktene; som feks. behandlingsbenker, der leveringstid er ca 14 dager). Vi tar uansett forbehold om at forsinkelser kan oppstå ved uforutsette situasjoner.
I nettbutikken får du valget mellom følgende fraktmetoder:
MyPack Collect -bestillingen leveres da til ett utleveringssted i nærheten av ditt postnummer. Dersom det er flere steder i nærheten, vil du også kunne velge hvilket sted du ønsker sendingen skal gå til.
MyPack Home -bestillingen leveres da helt hjem til døren /adressen du registrerer som leveringsadresse. 
Parcel Bedriftspakke -denne er forbeholdt firma/bedrift, og sendingen går da helt frem til oppgitt firmaadresse /leveringsadresse.
Hentes på lager -du må da hente bestillingen selv på vårt lager. Her vil du få en mail når ordren er klar til henting, med informasjon om adresse, tidspunkt osv. Husk at du IKKE kan handle på stedet.
Over ett visst beløp, tilbys det «Gratis Frakt», og fraktavalget MyPack Collect vil da stå som kr. 0,-. Her sendes kundes bestilling på rimeligste alternativ.
Alle større sendinger (feks. ved store behandlings-benker, eller ordrer som inneholder mange kolli), sendes direkte til oppgitt leveringsadresse. Vi gjør oppmerksom på at levering kun skjer til 1 etasje, og forbeholdt at transportør kommer til med jekketralle. Skal sendingen inn i bygg der det ikke er mulig med jekketralle, eller skal opp trapper, må kunde ordne bære-hjelp selv.
Fraktprisene i nettbutikken beregnes ut fra vekt, volum, og hvilket postnummer skal sendes til -og gjelder KUN for sendinger innenfor Norges grenser.
3.1 Mottak / Overtakelse
Sjekk pakken nøye når du henter den ut fra utleveringsstedet eller får den levert på døren; dersom denne er skadet, eller mangelfull ved utlevering, må du som kunde fylle ut ett skade-skjema på stedet/registrere skaden på utleveringsstedet. Ved skade; ta bilder av pakken når den leveres ut.  Det er transportørens ansvar ved skader under transport, og behandlingstiden kan være fra 14-28 dager hos transportør.
Når du har mottatt sendingen, sjekk også at innholdet stemmer overens med bestillingen. Mangler, feil-plukk eller skade må meldes inn til oss innen 5 dager etter utlevering av sendingen.
3.2 Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når sendingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en sending som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen.
3.3 Uavhentet sending/-er
Dersom du ikke henter ut pakken, eller nekter å motta den uten gyldig grunn, er det kjøper som må dekke inn transportkostnaden. Ved en eventuell refundering, vil da både frakt til kunde + retur-frakt trekkes av refusjonsbeløpet (eller bli fakturert, dersom ikke bestillingen er betalt). Dette gjelder også i de tilfellene det er tilbudt «Gratis Frakt» -her vil da reelle kostnader bli beregnet. 
5.0 Reklamasjon og garanti
Reklamasjon er de rettigheter du som bedriftskunde har i.h.t kjøpsloven, med unntak av de begrensingene beskrevet disse betingelsene* , mens garanti er en utvidet garanti produsenten gir utover reklamasjonsretten, og kan variere fra produkt til produkt. *Ved næringskjøp leveres produktene med begrenset garanti og reklamasjon, og er regulert av Kjøpsloven. Det er heller ikke returrett eller angrefrist på næringskjøp. Ved salg i næring (næringskjøp) kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene våre med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler ved næringskjøp. Se neste punkt for begrensninger.
5.2 Garantier gjeldende for næringskjøp
Elektriske behandlingsbenker; leveres med 2 års garanti på understell (rammeverk) mot fabrikk-feil, og 12 mnd på på overflate/madrass, fjernkontroller, pumper, motor o.l. (gjelder ikke for slitasjeskader/deler, eller skader/feil som oppstår ved feil bruk, flytting, transport, eller ved riper/hull/flekker etter skarpe gjenstander, kjemikalier, eller ved feil/manglende vedlikehold. Skader, misfarging og uttørking av overflater i PU eller PVC, grunnet manglende vedlikehold / behandling, dekkes ikke av garanti. Alle slike overflater må jevnlig rengjøres, og behandles (smøres eller sprayes) med overflatebehandling for PU/PVC (kan kjøpes i vår nettbutikk, og i de fleste møbelbutikker). Husk også at direkte sollys, varierende/-eller for høy/lav temperatur, og bruk/søl med kjemikalier på PU/PVC kan føre til uttørking og skade i stoffet.
Mobile/stasjonære benker u/motor: 2 år på understell (ben, ramme og vaiere) og mot fabrikkfeil (gjelder ikke slitasjeskader eller skader/feil som oppstår ved feil bruk, flytting, transport; eller ved riper/hull/flekker etter skarpe gjenstander, kjemikalier, eller ved feil/manglende vedlikehold. Øvrige deler som hodestøtte, bæreveske, armstøtter/-og slynge, overflate (inkluderer finer-underlag), sømmer, hydrauliske pumper, osv. er det 12 mnd garanti på. Skader, misfarging og uttørking av overflater i PU eller PVC, grunnet manglende vedlikehold / behandling, dekkes ikke av garanti. Alle slike overflater må jevnlig rengjøres, og behandles (smøres eller sprayes) med overflatebehandling for PU/PVC (kan kjøpes i vår nettbutikk, og i de fleste møbelbutikker). Husk også at direkte sollys, varierende/-eller for høy/lav temperatur, og bruk/søl med kjemikalier på PU/PVC kan føre til uttørking og skade i stoffet.
Øvrige produkter med eller uten elektrisk motor(med unntak av forbruksvarer): 12 mnd, (hvis ikke annet er opplyst under selve produktet, eller at fabrikanten tilbyr en utvidet garanti) mot mangler eller fabrikkfeil. Gjelder ikke ved feil bruk av utstyret, manglende/feil vedlikehold, slitasjedeler, forbruks deler, eller ved skader under transport/flytting/slag.
Demovarer og forbruksvarer: Det er ingen garanti/-eller reklamasjon på forbruksvarer eller produkter som selges som selges til nedsatt pris på grunn av skade, har vært demo-brukt, brukt eller har mangel/feil -der dette er opplyst under produktet i nettbutikken (disse produktene selges «as is», og iht beskrivelsen under hvert enkelt produkt)
5.3 Fremgang 
Dersom det foreligger en mangel/feil ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Melding om feil og/eller mangler bør grunnet bevishensyn, sendes inn skriftlig pr. mail eller brev, og inneholde informasjon om hvilken ordre, hvilket produkt, og hvilke feil og/eller mangler saken gjelder.  
5.4 Behandling av reklamasjon/garanti
Ved reparasjon i reklamasjon/-eller garantisaker ved næringskjøp, må produktet sendes inn til Silverlines AS for utbedring, med mindre det er ”små” feil eller deler kunde selv kan bytte ut. Dersom kunde ønsker sjekk/reparasjon på kundens lokasjon, må kunde koste utrykning. Kunde må selv sørge for/ta kostnaden for innleveringen til Silverlines AS, frem til en eventuell garanti/-eller reklamasjon blir godkjent. Dersom kunde benytter ekstern transport, vil kunde få dekket inn kostnaden av dette i etterkant, såfremt saken blir godkjent som reklamasjon eller garanti. Kunde har imidlertid ansvar for å gjøre dette på billigst mulig måte, og sørge for at sending er forsvarlig innpakket. Eventuelle transportskader er kundes ansvar, og dekkes ikke inn som reklamasjon/-eller garanti.  
Før innsending av produktet, anbefaler vi kunde å sjekke at varen fremdeles er innenfor reklamasjons/-og garantitiden, og at det ikke foreligger åpenbare grunner til at en reklamasjon/garanti ikke går gjennom. Ved innsending og reparasjoner/utbedringer der reklamasjons/-og garantitiden er gått ut, eller der feilen/skaden blir ansett som en brukerfeil, slitasje, eller annen feil/skade som ikke dekkes inn, vil kunde bli fakturert kr. 690,- eks mva pr time for det arbeidet som utføres (kr. 995,- eks mva ved utrykning), og eventuelle deler/-og andre kostnader dette medfører. Silverlines AS fraskriver seg etthvert ansvar for eventuelle finansielle tap/-eller tid som går med til reparasjon eller service på produktene. Kjøperen kan ikke kreve erstatning for avledede skader eller tap, herunder eventuell driftsstans. 
5.5 Utvidet informasjon vedr. overflater i lær og kunstlær
For at reklamasjon og garanti skal gjelde, er det viktig å behandle produktene i.h.t. bruksanvisning, og øvrig anvisninger opplyst under produktet. Herav, grunnet kategorien våre produkter ligger i, er dette spesielt med tanke på overflater i skinn og kunstlær, da dette er produkter som krever jevnlig/-og riktig behandling. Vi gjør oppmerksom på at vi i slike saker kan forlange dokumentasjon på hvilke produkter/midler, og hvor hyppig disse er brukt.
5.4 Nettsted og produktinformasjon
Vår nettbutikk er under konstant utvikling, og får stadig nye systemer, moduler; og ikke minst nye produkter. Vi prøver hele tiden å opprettholde så mye, og så korrekt informasjon som mulig -men tar forbehold om at feil i moduler, informasjon og bilder kan forekomme. I tilfeller der vi har hatt feil informasjon (teknisk eller bruksmessig), feil i bilde, eller annen feil på våre nettsider som kan oppstå uten at det er produktfeil eller skade på produktet, kan produktet returneres til oss /kjøpet heves /eller refunderes (hvis feks. prisen er "ubetydelig", eller det gjelder en forbruksvare som har vært åpnet). Ved feil i produkttekst eller bilde, som gjør at produktet betydelig ikke samsvarer, vil selvsagt Silverlines AS dekke returfrakt, og eventuell re-levering av nytt produkt, men fraskriver seg økonomisk ansvar for tapt arbeidsfortjeneste, andre merkostnader eller erstatninger til tredjeparter som følge av feilen.
Det er alle produktbildene kombinert med produktbeskrivelsen som er totalproduktet. På flere bilder kan det være deler/tilbehør som ikke følger med, og som er ekstrautsyr (dette er i så tilfelle beskrevet i produktteksten), og på mange bilder kan fargenyansen variere i forhold til hvilken skjerm/-og hvilke innstillinger du bruker. Alle farger på neglelakker, bryn/-og vippefarger, hårfarger, og liknende produkter, er kun illustrasjonsbilder, da sluttproduktet avhenger av blandingsforhold, personens naturlige hårfarge, påføringsmetode osv. LES ALLTID produktbeskrivelse og bruksanvisningen på selve produktesken/vedlegget før bruk på slike produkter. 
5.7 Spesielle fohold
Selger er ikke ansvarlig for feil og mangler som skyldes feil bruk, manglende vedlikehold, eller andre forhold utenfor vår kontroll. Selger er heller ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangel/feil, med mindre det skyldes grov uaktsomhet fra selgers side. 
6.0 Returer
Det er ikke returrett for næringskjøp, og produkter/varer kan ikke returneres til oss dersom det ikke foreligger en avtale om dette mellom selger og kjøper. Dersom det avtales at retur kan gjøres, må produktet leveres tilbake i samme stand som ved levering, og i original emballasje. Det er kjøper som må stå for kostnaden av returtransport (gjelder saken reklamasjon/garanti, vil dette bli refundert hvis saken godkjennes), og vil også ha ansvar for eventuelle skader eller mangler som skulle oppstå i forbindelse med dette. Ved returer som ikke skyldes feil, mangler eller er i forbindelse med en reklamasjon/garanti, vil det bli trukket av 20% av beløpet på en eventuell refusjon. Alle retursendinger skal sendes som bedriftspakke til dør. Pakker som sendes i oppkrav, eller til annen adresse hentes ikke ut.
8.0 Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til, og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.
Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.
8.1 Cookies
Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies (en tekstfil som lagres på din datamaskin) for å håndtere innholdet i din handlekurv. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategori-sidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.
9.0 Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang.
9.1 Konfliktløsning
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på www.silverlines.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsnings-organer og domstoler, med Agder tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.
10.0 Opphavsrett
Innholdet på våre nettsider www.silverlines.no, er beskyttet av opphavsrett, markeds/-og varemerkingloven. Dette vil si at varemerker, produktinformasjon/navn, grafikk, bilder, design og annet innhold ikke kan lasted ned, kopieres eller brukes på noen måte, med mindre dette er avtalt i forkant, eller det gjelder nedlastninger som er tilrettelagt for kjøperen.